2024. július 13. szombat
Kolozsvár >> Más város
Hajnali hírlevél >> Feliratkozás

Ady Endre

A tízmilliós Kleopátra (10:59)

Hang: B. Szabó Zsolt
A Gutberger Zsolt tíz milliója bekopogtatott a bécsi, előkelő, parfümös palotába és Kleopátra tegezhette a német, a morva s a másfajta grófleányokat. Azok pedig gyűlölték ezt a bájos, szomorú, különös kis szőkeséget
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

A költő fia (07:05)

Hang: B. Szabó Zsolt
A Tinódi-társaság tagjai között akadt húsz esztendős legény is egy-kettő, de negyven-ötven évet taposott a többség.(…)Egymást megvetették, de jobbnak látták sokaságban ostromolni meg a sorsot, az eredményt, a dicsőséget, a sikert. Diák is volt közöttük, éhes újságíró is, díjnok, magánhivatalnok, jómódú tőkepénzes és szép fizetésű, szép rangú tisztviselő.
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

Lujza, a jó feleség (07:22)

Hang: B. Szabó Zsolt
Lujza, a szelíd Krammerné, a nagyon jó asszonynak ez az üvegházba illő nemes, ritka plántája, egy nyári délelőttön, mintha napszúrás érte volna, elájult. Sürgönylapot, néhány németszavas sürgönylapot szorongatott, gyürt ájultan is a keze: "Férje, Krammer György, haldoklik."
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

A török menyasszonya (07:07)

Sírtak és dacosan hajtogatták a poharakat a fiúk: szegény Török házasodik. Török, a kis, sovány, lobogó, bolond magyar színész, nini ez a Török. Török el is fogja venni a nagyon vidám Vermes Klárát, avagy ami mindegy: Török elvesz valakit.
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

Domy Béla doktorsága (07:58)

Hang: B. Szabó Zsolt
"Ugy vélem, hogy hazulról, születésedből se hoztál valami túlságosan ellenálló test-masinát s e test-masina fűtése pedig a legvakmerőbb és legbolondabb volt.
Élni csak úgy lehet, ha legalább is szuggeráljuk magunknak az egészséget s azt az akaratot, hogy sokáig fogunk élni."
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

Juliette Firenzébe megy (8:05)

Hang: B. Szabó Zsolt
Juliette megkívánta öreg szülőinek a csókját. Öt lármás év hosszán nem háborgatta ilyen gerjedelem. Nagy éhü, lompos és rosszúl táplált leányként került Budapestre.
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

Julcsa, sőt Juliette (06:45)

Hang: B. Szabó Zsolt
- Szeretlek még mindig, Endre. De különös elváltozást tapasztalok rajtad. Te bizonyosan egy úgynevezett tisztességes asszonyba bolondultál bele. Fiam, én nem féltékenykedem, de neked rossz véged lesz.
Letöltöm   |   Elolvasom

Láng Zsolt

Kovács Emma születése (második rész) (43:57)

B. Szabó Zsolt (hang) Láng Dániel (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Arcát elöntötte a vörösség, később valami lassú nedv folyni kezdett a combján, megrémült. Csupán a hátáról lecsurgó izzadság; semmi eredmény.
Letöltöm   |   Elolvasom

Láng Zsolt

Kovács Emma születése (első rész) (32:11)

B. Szabó Zsolt (hang) Láng Dániel (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Kovács Öcsi először a nővérét akarta feleségül venni. Úgy tervezte, egyetlen gyerekük lesz, éppolyan, mint ő ötévesen. Már iskolába járt, amikor a nővéréről áttért az unokahúgára.
Letöltöm   |   Elolvasom

Papp Sándor Zsigmond

Kék fény (27:40)

B. Szabó Zsolt (hang) Stromness (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Mintha a Bibliát gyúrták volna össze az Álmoskönyvvel abban a kékes derengésben. A bizonyosságot a stílussal. Mert Budavári igazi úr volt.
Letöltöm   |   Elolvasom

Papp Sándor Zsigmond

A Delfinember (18:14)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
...ahogy jöttek a jelentkezők, egyre gyarapodott a poloskák és foltos viperák tábora, a kajmánok és meztelen csigák nyálkás gyülekezete.
Letöltöm   |   Elolvasom

Váradi Nagy Pál

Terra incognita (16:08)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
A kék bolygó dekaannumok óta háborítatlanul rótta köreit, az űrállomás jelzéseire pedig nem figyelt senki.
Letöltöm   |   Elolvasom

Váradi Nagy Pál

Az aszfaltban sínek fekszenek (8:21)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
A bejáró teherautók miatt fényes acélsávok íve azt mesélte, hogy annak idején még nem sajnálták ki minden­ből az anyagot. Azok sínek voltak.
Letöltöm   |   Elolvasom

Váradi Nagy Pál

Distanco (8:50)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Világéletében szerette a csendet (ezért is vállalt feladatot a kutatóállomáson), fent még híreket sem hallgatott, és ezt most bánta egy nagyon kicsit.
Letöltöm   |   Elolvasom

Demény Péter

Gorlica (17:36)

B. Szabó Zsolt (hang) Stromness (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Az élet rendjéhez hozzátartozott az is, hogy Márta, a felesége, olyan asszony legyen, akinek gyönyörű mosolya úgy futja be az életet, akár a folyondár a régi udvarházak verandáját, akinek barna szeme mindig bizakodón tekint a világba s csak Selymesi úr tudja, micsoda sebezhetőség és mennyi bölcsesség rejtőzik ebben a mackóbarna tekintetben.
Letöltöm   |   Elolvasom

Demény Péter

A reszketősök (16:35)

B. Szabó Zsolt (hang) Stromness (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Aztán következett az anyánk sírásának utánzása... Na, mikor ezen is túl voltunk, akkor le kellett kuporodni egy sarokba és félni. Ez volt a döntő.
Letöltöm   |   Elolvasom

Demény Péter

Csuporgó (12:04)

B. Szabó Zsolt (hang) Stromness (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Abból jósolt az öreg, a csizmából. Este azt mondta, másnap jön a sárkány s reggel alig győzték kivárni, hogy felkeljen, az egész falu ott toporgott a háza előtt.
Letöltöm   |   Elolvasom

Márton Evelin

Kristálygömb gyémántból (40:28)

B. Szabó Zsolt (hang) Stromness (zene) Nagy Hunor (hangmérnök) Beczásy Áron (rendező)
Godan szabadkozni kezdett, hogy ő nem bosszúálló, és a nő, hát tulajdonképpen, tényleg egy nő, de jelentéktelen kis eset, nem is történt semmi, csak néhány levél, egy-két futó szeretkezés, kezek a melleken, Godan lába között, tehát, semmi különös.
Letöltöm   |   Elolvasom

Márton Evelin

Férfiak kutyával (9:28)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-D. László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök) Beczásy Áron (rendező)
A szemközt ülő kutyatulajdonos méla undorral nézegette a tépett fejűt, miközben felváltva, de ütemesen vakarászta a kutyácskák hátát. Közben a karvalyorrú félreérthetetlen mozdulattal igazította meg magán a nadrágot, majd továbbra is pókhálós szemekkel a szemközti fazont kezdte méregetni.
Letöltöm   |   Elolvasom

Potozky László

Az akvárium lakói (19:06)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-D. László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök) Beczásy Áron (rendező)
Már ilyen kicsin félelmetes volt a fogazata, de a szeme, az volt csak igazán rémisztő: mintha mindenhová ellátott volna vele.
Letöltöm   |   Elolvasom

Potozky László

Csendélet a bányatónál (32:50)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-D. László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök) Beczásy Áron (rendező)
"Esténként, ha befeküdtem melléd, néha még belecsókoltam a nyakadba, és végigsimítottam a hasadon, mert szégyelltem, hogy nem tudlak már megkívánni."
Letöltöm   |   Elolvasom

Potozky László

Hámozott fatörzsek (21:29)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
"...először nem tudtuk, mit akar azokkal a girbegurba vonalakkal, melyeket a szemöldöke közé rajzolt, s csak miután hozzápingálta az adalékot, jöttünk rá, mit is művészkedett valójában ..."
Letöltöm   |   Elolvasom

Vida Gábor

Szolgálati bicikli (33:16)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
„Nem tudok olyan európai (az Európai Unió felségterületéhez tartozó) várost, ahol a főtéren, (itt valamilyen furcsa okból Rózsák tere), tilos volna biciklizni.”
Letöltöm   |   Elolvasom

Vida Gábor

A fölösleges gondolat (26:45)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
"... mennyire torokszorító a magyarok ellen játszani, ha pirossárgakék a blúzod..."
Letöltöm   |   Elolvasom

Vida Gábor

A pásztorok királya (65:55)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
"..., mert a hallgatás van előbb, azután a tudás, és csak legvégül a beszéd."
Letöltöm   |   Elolvasom

Király Kinga Júlia

Ask (részlet) (27 perc)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Húszévesen ott álltam a kórházi szobácska ajtajában, égnek meredő öllel-szőrrel feküdt előttem a nagyanyám
Letöltöm   |   Elolvasom

Király Kinga Júlia

A zsír (39 perc)

B. Szabó Zsolt (hang) Bakk-Dávid László (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
a szeretetnek ez a feltételes módja, most, amikor kijelentő módban végre érvényt szerezhetett volna … azonnal szét is mállott egy iszonyú bűz kíséretében
Letöltöm   |   Elolvasom

Szabó Róbert Csaba

Ruba Mihály ajándéka (16 perc)

B. Szabó Zsolt (hang) Boros Csaba (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Az egész … valamilyen szappanoperára kezdett hasonlítani, amibe a kelleténél több vért írtak a készítők.
Letöltöm   |   Elolvasom

Szabó Róbert Csaba

Lelkiismeretünk bekötőútjain (22 perc)

B. Szabó Zsolt (hang) Boros Csaba (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
(...) az alsó, aszfaltozott bekötőúton, …, megpillantotta a járművet, a fekete Daciát.
Letöltöm   |   Elolvasom

Székely Csaba

Öcsém halála és gondolatai (22 perc)

B. Szabó Zsolt (hang) Boros Csaba (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
A bűnről a legnehezebb beszélni. Csak egy dolog nehezebb ennél: hallgatni róla.
Letöltöm   |   Elolvasom

Székely Csaba

Sötét fújtatással (38 perc)

B. Szabó Zsolt (hang) Boros Csaba (zene) Nagy Hunor (hangmérnök)
Előtte hallani lehetett még a koponya reccsenését, ahogy nekicsapódik a vezetékoszlopnak.
Letöltöm   |   Elolvasom

Ady Endre

Ady Endre
1877-ben született Érdmindszenten. A huszadik század egyik legjelentősebb magyar költője, de prózai munkássága is kiemelkedő. Novellái általában szomorúak, szegény nemesek, elkeseredett parasztok elevenednek meg a történetekben, de a hűségről, szerelemről, házasságról is írt.

Láng Zsolt

Láng Zsolt
1958-ban született Szatmárnémetiben, de nem nevezi magát szatmárinak. Jelenleg Marosvásárhelyen él, de nem nevezi magát marosvásárhelyinek. Többnyire regényeket és novellákat ír. Az igazság megszállottjaként hajlamos a hazugságra. Legutóbb megjelent kötete: Szerelemváros és más történetek, Kalligram Kiadó, Pozsony, 2013.

Papp Sándor Zsigmond

Papp Sándor Zsigmond
Született '72-ben a moldovai Radócban. Két hetet tölt inkubátorban, aztán kiszabadul. Novellákat és regényt ír.

Váradi Nagy Pál

Váradi Nagy Pál
1985-ben született Nagyváradon, magyar-finn szakot végzett Kolozsváron. 2009 óta a Kolozsvári Rádióban dolgozik. Ír prózát, verset; néha programozik és ismert amatőrcsillagászként is. Urbia című novelláskötete 2012-ben jelent meg.

Demény Péter

Demény Péter
Író, saját elmondása szerint, hajóskapitány: kalandvágya van és Moby Dickje, bár ez utóbbit nem ismeri olyan bensőségesen, mint Ahab a magáét. Ír verset, prózát, esszét, publicisztikát, sőt, drámát - eddig kilenc "igazi" és két online kötete van. Románkutató és fordító. A Látó esszérovatának szerkesztője és óraadó a BBTE Bölcsészkarán. Kolozsváron él, családos ember, felesége, Márta, programozó, lyánya, Ágota, kamasz.

Márton Evelin

Márton Evelin
1980. március 5-én született. Évekig dolgozott Bukarestben a Bukaresti Rádió szerkesztőjeként. Macskaméz című novelláskötetének egyik történetét folytatva írta meg Papírszív című regényét. Még megjelenésre váró novelláiból kerül be kettő a Transindex Hangoskönyv Antológiába. Mindkét novellát közölte a Látó.

Potozky László

Potozky László
1988-ban született Csíkszeredában, a Márton Áron Gimnáziumban érettségizett, egyetemi diplomát a Babes-Bolyai Tudományegyetem újságírás szakán szerzett. Első, Áradás című kötete 2011-ben jelent meg az Erdélyi Híradó Kiadónál, második, Nappá lett lámpafény című novellagyűjteménye a Magvető Kiadónál jelent meg az Ünnepi Könyvhétre.

Vida Gábor

Vida Gábor
1968-ban született Kisjenőben, középiskolát Aradon, magyar–francia szakot Kolozsváron végzett. 1994 óta a Látó Szépirodalmi Folyóirat szerkesztője. Prózát ír. Könyvei a Mentor, a Koinónia és a Magvető kiadónál jelentek meg. Évek óta egy regényen dolgozik, ez várhatóan ősszel fog megjelenni.

Király Kinga Júlia

Király Kinga Júlia
Dramaturgként kezdte, de fennakadt a mondatokon, aminek a színpad ellenállt. Azóta író, műfordító. A kicsit keresi a nagyban, az átmenetiséget a kelekótyaságban, nem programszerűen, csak úgy.

Szabó Róbert Csaba

Szabó Róbert Csaba
2008 őszétől a Látó főszerkesztő-helyettese, Marosvásárhelyen él. Legutóbb megjelent, negyedik novellás kötete a Fekete Dacia (Libri, Budapest, 2012.)

Székely Csaba

Székely Csaba
Elbeszéléseiben vonzódik a bűnügyi történetekhez, a misztikumhoz, és szereti a könnyed, ám gondosan faragott mondatokat. 2004-ben jelent meg Írók a ketrecben című, irodalmi paródiákat tartalmazó kötete. A Marosvásárhely melletti Jedden él, szerkesztő, tanársegéd.